Kraul

Kraul jest stylem pływania o naprzemiennych ruchach kończyn, przypominających pełzanie (crawl ang. – pełzać).

W kraulowym cyklu ruchowym wyróżnia się: 1. fazę wejścia ręki do wody i chwytu wody,
2. fazę pociągnięcia,
3. fazę odepchnięcia,
4. fazę wyjścia ręki z wody.

Ułożenie ciała:Kraulista leży wyprostowany na piersiach, mając prawie całe ciało zanurzone w wodzie. Nad wodą znajduje się jedynie część głowy, barków i ręka w momencie przenoszenia jej nad wodą. Oś długa tworzy z powierzchnią wody niewielki kąt (3º – 10º), zmniejszający się wraz ze wzrostem prędkości pływania. Na skutek ruchów wiosłujących rąk występują skręty ciała wokół osi długiej (w płaszczyźnie poprzecznej). Skręty te są większe w części piersiowej tułowia, a najmniejsze w o obrębie bioder. Kąt rotacji osiąga wartość 40º-50º.
W pracy rąk w kraulu występuje faza nadwodna i podwodna. W fazie nadwodnej następuje przeniesienie ręki ruchem kolistym do przodu. Ugięta początkowo ręka w drugiej części tej fazy jest prostowana, tak aby pierwsza zaczęła zanurzać się dłoń. W fazie podwodnej wyróżniamy etapy: 1. chwytu wody, 2. pociągnięcia, 3. odepchnięcia, 4. wyjścia ręki z wody.

Praca nóg: W kraulu na piersiach jest zbliżona do pracy wykonywanej w pływaniu kraulem na grzbiecie. Nogi wykonują naprzemienne ruchy w górę i w dół, przy czym silniej jest akcentowany ruch nogi w dół, który wytwarza główną siłę napędową. Ruch nogi w dół rozpoczyna udo. Po osiągnięciu kąta zgięcia w stawie kolanowym ok. 100º następuje energiczny ruch wyprostu w stawie kolanowym.

Praca stóp: W cyklu pływania kraulem na piersiach także stopy wykonują ruchy zbliżone do ruchów w pływaniu kraulem na grzbiecie. W ruchu stopy w górę jest wykonywane zgięcie grzbietowe. Ruch ten jest wykonywany na skutek ruchu podudzia przy rozluźnionych mięśniach stopy i podudzia. Podczas ruchu stopy w dół – ruch uderzenia nogą – stopa ustawia się w zgięciu podeszwowym i w tym ustawieniu jest utrzymywana przez cały czas ruchu.
Kontakt