Styl klasyczny – żabka

Styl klasyczny - żabka: Ruchy pływaka w stylu klasycznym są podobne do ruchów pływającej żaby. Dlatego styl ten często nazywany jest „żabką”. W cyklu ruchów ciała żabkarza można wyróżnić cztery wyraźne fazy: 1. fazę zagarnięcia ramionami, 2. fazę bezruchu – od zakończenia zagarnięcia ramionami do rozpoczęcia odepchnięcia nogami, 3. fazę odepchnięcia nogami (kopnięcia), 4. fazę poślizgu.

Praca rąk: W ruchach rąk wyróżniamy trzy fazy: 1. fazę chwytu wody, 2. fazę zagarnięcia, 3. fazę przeniesienia ramion do przodu.

Praca nóg: Zasadniczy ruch stóp w fazie odepchnięcia odbywa się po torze półkolistym na zewnątrz i do tyłu, aż do złączenia stóp. Ruchy nóg są wykonywane wąsko przy możliwie niewielkim zgięciu w stawach biodrowych. Nogi zmieniają swoje położenie w stawach biodrowych w cyklu żabki w granicach około 60º – od zgięcia do położenia w „przeproście” (wyprost ok. 10º).

Praca stóp: Stopa w pływaniu stylem klasycznym zmienia swoje położenie względem podudzia w stawie skokowym w granicach 90º – od ustawienia pośredniego (0º) w końcu fazy podciągnięcia do zgięcia podeszwowego w końcu odepchnięcia.
Kontakt